KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Harita ve Kadastro

Detay

BÖLÜM HAKKINDA 

Harita ve Kadastro Programı, kamu kuruluşlarının harita ve inşaat işleri yapan birimleri ile özel şirketlerin kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımı işlerinde çalışabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip harita teknikerleri yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere “Harita Kadastro Teknikeri” ünvanı verilir. Program Meslek Yüksekokullarından Lisans eğitimine geçişe uygundur. İki yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Geomatik Mühendisliği lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Çalışma Ortamı ve Koşullar:Harita Kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), jeoloji, inşaat, maden, çevre, orman, petrol mühendisleri, mimarlar, şehir ve bölge planlamacılarla işbirliği halinde çalışırlar.Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler.Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünü yapar, harita ve krokilerini çizer.Büroda arazi ölçüm sonuçlarını değerlendirerek bilgisayar programları ile gerekli hesaplamaları yapar.Haritalar üzerinde gerekli düzeltmeler ve renklendirmeler yapar.Meslekte İlerleme Durumu ve Çalışma Alanları:İş alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C. Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde de çalışabilirler.Staj çalışmaları ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak birinci veya ikinci sınıfın sonunda 30 iş günü uygulamalar şeklinde konmuştur. Staj çalışmaları ile öğrenci Yüksekokulda almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıklarını gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama olanağı bulmaktadır. Öğrenci endüstriye dayalı öğrenim yapma imkânı ile aynı zamanda gelecekte yapacağı işlerle ilgili seçim yapma olanağına sahip olmaktadır. Program gelişen teknolojiye ve piyasaya uyumludur. 

...

Öğrencilerimizden Videolar